Rolleiclub
Image default
Arts / Photography

Samen zorgen

Het is belangrijk om elkaar een beetje te helpen, om voor elkaar klaar te staan en rekening met elkaar te houden. Soms is dat alleen lastig als iemand keer op keer over jouw grens heen gaat. Eerst lukt het dan misschien nog wel om rustig te blijven, maar als iemand over jouw grens heen gaat is het ook belangrijk om daar wat van te zeggen zodat het misschien kan veranderen. 

Het is belangrijk om geweldloos communiceren toe te passen. Iedereen is het er wel over eens dat je met schreeuwen vaak niks oplost. Maar uiteindelijk moeten je gevoelens er toch uit. Als je zonder geweld gecommuniceerd kunnen jullie samen tot een oplossing komen, door rustig jouw gevoel en behoefte uit te spreken kan de ander daar rekening mee houden en gaat de andere in een volgende situatie hopelijk niet weer over jouw grens heen. Als je je behoefte uitdrukt is er een grotere kans dat ze daadwerkelijk vervuld worden dan als je alleen maar zegt wat de andere fout doet. 

Als je in een plek werkt waar er vaak agressie speelt kan je een agressie training doen. In zo’n training leer je dan hoe je goed kan omgaan met mensen die grensoverschrijdend en agressief naar jou toe zijn. Want in sommige gevallen kan je zelf niet goed reageren als je bijvoorbeeld in de zorg werkt of met gehandicapte mensen. Maar juist dan is het belangrijk om je veilig te voelen doordat je de situatie in bedwang hebt. In de training leer je hoe je vroegtijdig kunt signaleren dat er een nare situatie aan het ontwikkelen is, en hoe je daar mee moet om gaan. 

Samen met elkaar kunnen omgaan, en daarvoor is geweldloos communiceren heel erg belangrijk. Daardoor is het voor beide partijen leuker en kom je sneller vooruit als er iets is geëscaleerd. 

https://www.zelfsterk.nl/