Rolleiclub
Image default
Bedrijven

Welke kinderopvang moet je kiezen?

De voornaamste redenen dat ouders gebruik maken van een kinder- of peuteropvang is omdat zij moeten werken, studeren of willen dat hun kind met andere kinderen sociaal gestimuleerd wordt. De kinderopvang is ook een middel om kinderen voor te bereiden op de basisschool.

Als je op zoek bent naar een kinderdagverblijf, peuteropvang of buitenschoolse opvang in Den Haag, Voorburg of Rijswijk, is DAK kindercentra hét adres waar je terecht kunt. Met meer dan 100 jaar professionele ervaring krijgt ieder kind bij DAK kindercentra alle liefde, warmte en persoonlijke aandacht die ze nodig hebben.

 

Welke verschillende soorten kinderopvang bestaan er?

Er bestaan verschillende soorten kinderopvang.

– Dagopvang of kinderdagverblijf: Een ander woord voor kinderdagverblijf is crèche. Dit is de opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

– Peuteropvang of peuterspeelzaal: De peuteropvang is bedoeld voor kinderen van ongeveer 2 tot 4 jaar, die enkele dagdelen per week komen, gericht op de ontwikkeling van een kind. Spelen is heel belangrijk voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Door samen met andere kinderen te spelen leren ze sociale vaardigheden en nog veel meer.

– Buitenschoolse opvang: BSO betekent buitenschoolse opvang en is een opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Bij de BSO kunnen de kinderen voor of na schooltijd worden opgevangen. De BSO zorgt er dan ook voor dat je kind op een verantwoordelijke manier van en naar school komt.

– Gastouder opvang: Een gastouder opvang is een kleinschalige opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar, dit is meestal ook in huiselijke sfeer.

– VVE voor- en vroegschoolse educatie: VVE is erop gericht om ontwikkelingsachterstanden bij kinderen van 2 tot 6 jaar te verminderen of te voorkomen.

– Tussen schoolse opvang: TSO of tussen schoolse opvang is er voor kinderen met de basisschool leeftijd (4 tot 12 jaar). TSO is voor tijdens de lunchpauze op school. Scholen zijn verplicht zich in te spannen om een tussen schoolse opvang te realiseren.

– 24 uurs opvang: Deze opvang is vooral bedoeld voor ouders met onregelmatige werktijden en word geboden voor kinderen van de leeftijd 0 tot 12 jaar. Het grootste deel van 24 uurs opvang wordt verzorgd door gastouders.

– Ouder participatie crèche: Dit wordt gevormd door de ouders zelf. Veel van de ouderparticipatie crèches zijn officieel erkend bij het bureau van gastouders.

https://www.dakkindercentra.nl/