Rolleiclub
Image default
Industrie

Ontwikkelingen op het gebied van stoomketels

De afgelopen jaren zijn er steeds meer innovatieve ontwikkelingen op het gebied van industriële stoomketels gekomen. En ook vandaag de dag wordt er veel geïnvesteerd in innovatie om stoomketels te optimaliseren. Onder andere met het doel om NOx emissies te verlagen, de efficiëntie van de stoomketels te verhogen en om de CO2-voetafdruk van stoomketels te verlagen. In deze blog lees je meer over verschillende ontwikkelingen op het gebied van stoomketels.

Digitalisering van stoomketels

Steeds meer apparaten en machines worden gedigitaliseerd. Dit is ook het geval met stoomketels. Er zijn nieuwe ontwikkelingen gaande waarbij stoomketels de mogelijkheid hebben om  aangesloten te worden op Wifi. Op die manier kun je stoomketels vanaf een afstand besturen, zolang je een internetconnectie hebt. Ook kun je de ketel op afstand monitoren en zien of alles nog goed functioneert. Op die manier kun je eventueel op tijd zien dat er iets mis is met de ketel en kun je snel ingrijpen. Hiermee kun je in sommige gevallen de schade beperken.

CO2-voetafdruk verlagen

Vanwege een algemeen verhoogd besef omtrent milieuproblemen en de invloed hiervan op komende generaties, kunnen bedrijven niet meer achterblijven als het gaat om verduurzamen. Er zijn verschillende manieren om de CO2-voetafdruk van een stoomketel of een mobiele stoomketel te verlagen. Een opkomende oplossing is het gebruik van waterstof als brandstof om de ketel op de stoken. Waterstof is koolstof-vrij en heeft de potentie om de industrie van milieuvriendelijke energie te voorzien. Steeds meer bedrijven zijn geïnteresseerd is het gebruik van waterstof, maar momenteel ontbreekt er in vrijwel alle landen een goede infrastructuur om het gebruik van waterstof te realiseren. Er worden wel steeds meer investeringen gedaan op het gebied van waterstofgebruik, waardoor deze infrastructuur in de toekomst misschien gecreëerd kan worden.

Een andere manier om de CO2-voetafdruk van een stoomketel of mobiele stoomketel te verlagen is het aandrijven van deze stoomketels met elektriciteit. Deze elektrische of elektrode stoomketels zijn erg efficiënt en bovendien relatief veilig, omdat ze geen vlammen of rook produceren en ook geen opslagtanks bevatten met brandstof waar iets mis mee kan gaan.

Waterkwaliteit optimaliseringstechnieken

Waterkwaliteit is erg belangrijk voor het efficiënt functioneren van een stoomketel. Immers, verontreinigingen in het water kunnen ervoor zorgen dat de kwaliteit van de stoom slechter wordt en dat er minder makkelijk stoom gevormd kan worden. Dit zorgt voor energieverspilling en onnodige operatiekosten. Daarnaast kan een slechte waterkwaliteit de ketel beschadigen. Zo kan te zuur water een bijtend effect hebben op de materialen van de stoomketel. Ook kan vervuild water zorgen voor aanslag in buizen. Goede waterkwaliteit kan de levensduur van een stoomketel verlengen. Vandaar dat er bij de ontwikkeling van nieuwe stoomketels onder andere gefocust wordt op technieken die de waterkwaliteit kunnen bevorderen. Zo wordt er gekeken naar nieuwe spuisystemen en nieuwe waterbehandelingssystemen.

Compacte stoomketels

Wat oudere stoomketels kunnen enorm veel plek innemen. Dit kan ten koste gaan van ruimte voor andere belangrijke onderdelen van industriële processen. Bovendien kunnen grote stoomketels het lastiger maken om een industrieel proces uit te breiden door gebrek aan ruimte. Gelukkig worden er tegenwoordig steeds meer compactere en  flexibelere ketels ontwikkeld. Dit is niet alleen gunstig omdat er zo minder ruimte ingenomen wordt, maar ook omdat het makkelijker wordt om ketels te transporteren en installeren. Over installatie gesproken: bij het ontwikkelen van nieuwe stoomketels wordt er ook gefocust op het makkelijker maken van het installeren van stoomketels. Er wordt gestreefd naar het ontwikkelen van een “plug-in-en-klaarketel”.