Rolleiclub
Image default
Bedrijven

Wat is Oxxio?

Oxxio is een Nederlandse energieleverancier. Het bedrijf bestaat sinds 2000 en is sinds 2011 een onderdeel van de Eneco Groep. Oxxio is voornamelijk een prijsvechter in de categorie van energieleveranciers. Ze leveren groene stroom en gas aan particulieren door heel het land. Onder de Eneco Groep vallen Eneco, Oxxio, AgroEnergy, WoonEnergie en LichtBlick. Alle groene energie die Oxxio inkoopt zijn van duurzame energieproducenten. Zij vragen hierbij ook altijd de garantie van oorsprong aan. Dit geldt als bewijsmiddel dat de elektriciteit afkomstig is van wind-, water- of zonnekracht of van biomassa-installaties.

Wat is groene stroom?

Groene stroom betekent dat de elektriciteit opgewekt wordt via duurzame energiebronnen. Wanneer de energie uit fossiele brandstoffen wordt gehaald, spreekt men van grijze stroom. De benamingen groene en grijze stroom zijn gegeven om een onderscheid te maken tussen de verschillende energiesoorten. Om groene stroom te kunnen ontvangen, hoeven er geen aanpassingen in jouw huis gedaan worden. De stroom komt gewoon via hetzelfde stopcontact. Het enige wat je moet doen is overschakelen naar een leverancier van groene stroom zoals Oxxio. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je altijd de oxxio klantenservice bellen. De oxxio klantenservice kan jou precies uitleggen hoe de groene stroom vergaard wordt.

Soorten groene stroom

Het is mogelijk om via verschillende manieren groene stroom op te wekken. We zullen ze hieronder op een rijtje zetten, zodat de verschillen onderling duidelijk worden gemaakt.

Aardwarmte is het opwekken van elektriciteit door middel van aardwarmte. In Nederland wordt deze vorm nauwelijks toegepast. Dit gebeurt voornamelijk in overwegend warme landen. Biomassa is een vorm van groene energie die steeds populairder wordt. De elektriciteit hiervoor wordt opgewekt door het direct verbranden van plantaardig materiaal. Ook dierlijk materiaal kan hiervoor gebruikt worden.

Ook kan men groene energie opwekken door het verbranden van afval in speciale verbrandingsinstallaties. Hierbij geldt wel dat alleen het verbranden van bio-afval telt als groene energie. Bij het verbranden van afval zitten meestal ook andere stoffen, dus maar 50% zal groene stroom worden.

Bij waterkracht kun je denken aan waterturbines, golfslagenergie, getijdenenergie en blauwe energie. Waterturbines worden meestal bij een sluis in een rivier gebruikt. Golfslagenergie is nog in ontwikkeling. Bij getijdenenergie wordt elektriciteit opgewekt door het verplaatsende water bij eb en vloed. En blauwe energie wordt gewonnen door het verschil in zoutconcentratie tussen zeewater en zoet water.

Tot slotte nog wind- en zonne-energie. Windenergie is simpel, dit wordt namelijk opgewekt via windturbines en zonne-energie wordt gehaald uit het zonlicht. In de meeste gevallen wordt dit opgevangen door middel van zonnepanelen.

https://nummerklantenservice.nl/oxxio/